horizon-rdam_edited.jpg

Site producties:

Als site producer ben ik verantwoordelijk voor de uiteindelijke website. Samen met de opdrachtgever zorg ik dat het programma van eisen wordt opgesteld en samen met experts op deelvlakken (o.a. ict-ers) zorg ik dat het resultaat voldoet aan deze eisen. Enkele voorbeelden van volledige of gedeeltelijk samenwerking zijn o.a. websites van :